poniedziałek, 17 grudnia 2012

środa, 12 grudnia 2012

Złośliwość autobusów

Prawie zawsze jak czekam na 190 przyjeżdża najpierw 109. Teraz po raz pierwszy czekam na 109, więc oczywiście przyjechało najpierw 190.

czwartek, 18 października 2012

Kura

https://pixabay.com/pl/kurczak-zwierzę-ptak-wieś-kura-2463969/

Ustawodawca używa pojęcia „kura” wcale nie zastrzegając, by pojęcie to odnosiło się również do „kurcząt”. Różnice między tymi dwoma pojęciami mogą opierać się na kryteriach biologicznych (np. odmienność upierzenia, ułapienia, udziobienia i in.) mogą być wywiedzione z kryteriów matematycznych (jest przecież rzeczą normalną, że w stadzie kur nie wszystkie kurczęta osiągają wiek dorosłej, tj. właściwej kury, choćby w rezultacie tzw. padania), jednakże decydującym wydaje się być kryterium fiskalne, wywiedzione z okoliczności, iż celem istnienia kury właściwej jest przynoszenie przychodu hodowcy, a społeczeństwu korzyści, natomiast celu takiego nie można przypisać bytowi małych kurcząt, jakich istnienie nie może łączyć zaledwie z ekspektatywą przyszłych dochodów dla hodowcy, których jednak wymiar nie może być wcześniej w sposób pewny określony. Nie ma zatem żadnych podstaw, by twierdzić, iż polskie prawo podatkowe nie widzi żadnej różnicy między „kurą” a „kurczęciem”, i na tej podstawie domagać się wpłacenia zaliczek od nieistniejących dochodów.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 1993 r.
III ARN 69/93

piątek, 20 lipca 2012

poniedziałek, 9 lipca 2012

niedziela, 22 kwietnia 2012

czwartek, 19 kwietnia 2012

piątek, 9 marca 2012

SPAM czy nie SPAM?

"Uprzejmie informujemy, że Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej (...) w związku z tym (...) niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu."

piątek, 6 stycznia 2012

Dla uszczelnień w niebezpieczeństwie

Chciałem sprawdzić gdzie pracuje znajomy, a że opis był po holendersku to użyłem Google Translatora. Oto efekt:
SRRC robi dobrą robotę dla uszczelnień w niebezpieczeństwie. Łowimy szpitalu uszczelka potrzebujących i dać im opieki potrzebują. Każda pieczęć w potrzebie jest mile widziane, i dzięki staraniom naszych pracowników i wolontariuszy każdego roku setki uratowanych uszczelek. Kiedy uszczelki są naprawiane, są uwalniane z powrotem do natury. Ponadto, mamy badanie przyczyn, dlaczego foki w kłopoty i podania tych informacji. Uszczelka jest chronionych i zagrożonych gatunków. Człowiek jest uszczelka w kłopoty. W jego największym wrogiem jest człowiek, który musi następnie uszczelnienie pomóc?