piątek, 9 marca 2012

SPAM czy nie SPAM?

"Uprzejmie informujemy, że Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej (...) w związku z tym (...) niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu."