piątek, 25 listopada 2016

Zagadka z oznakowania

Najpierw jest tak jak w lewym górnym rogu zdjęcia, a ponieważ został wykopany rów spod BBN to kawałek dalej wprowadzono oznakowanie takie jak na właściwym zdjęciu. Obecne przejście i przejazd(?) jest pomiędzy czerwonymi prostokątami - w tym miejscu jest kładka nad wykopem ogrodzonym siatką.

sobota, 19 listopada 2016

Świętsi od papieżaFragment, który pokazuje Karol Wójcicki pochodzi z artykułu Ewy Polak-Pałkiewicz "Musimy intronizować Chrystusa Króla?" opublikowanego 17(?) listopada 2016 w Rzeczpospolitej.

Tymczasem Kościół katolicki oficjalnie zgadza się z teorią ewolucji ponieważ nie jest ona sprzeczna ze Stworzeniem, natomiast uznaje fundamentalistyczny kreacjonizm za sprzeczny ze swoją nauką.

Stanowisko Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski Kościół wobec ewolucji

W Pytaniach nieobojętnych ojciec Jacek Salij OP również pisał na ten temat w tekście Koniec sporu o ewolucję.

Niektóre wpływowe osoby nie tylko przeczą teorii ewolucji promując kreacjonizm, ale także uważają, że dostaliśmy Ziemię by ją eksploatować. Tu także są w błędzie. W 2015 papież Franciszek wydał encyklikę Laudato si' (Pochwalony bądź), zwaną ekologiczną. Bardzo ważny fragment jest w drugim rozdziale:

67. Nie jesteśmy Bogiem. Ziemia istniała wcześniej niż my i została nam dana. Pozwala to odpowiedzieć na oskarżenie stawiane myśli judeochrześcijańskiej: mówi się, że ponieważ opis Księgi Rodzaju zachęca nas do "panowania" nad ziemią (Rdz 1, 28), więc sprzyja bezlitosnej eksploatacji natury, przedstawiając dominujący i destrukcyjny obraz człowieka. Nie jest to poprawna interpretacja Biblii, tak jak rozumie ją Kościół. Choć to prawda, że czasami chrześcijanie błędnie interpretowali Pismo Święte, to musimy dziś stanowczo stwierdzić, iż z faktu bycia stworzonymi na Boży obraz i nakazu czynienia sobie ziemi poddaną nie można wywnioskować absolutnego panowania nad innymi stworzeniami. Ważne jest odczytywanie tekstów biblijnych w ich kontekście, we właściwej hermeneutyce, i przypominanie, że zachęcają nas one do "uprawiania i doglądania" ogrodu świata (por. Rdz 2, 15). Podczas gdy "uprawianie" oznacza oranie i kultywowanie, to "doglądanie" oznacza chronienie, strzeżenie, zachowanie, bronienie, czuwanie. Pociąga to za sobą relację odpowiedzialnej wzajemności między człowiekiem a naturą. Każda wspólnota może wziąć z dóbr ziemi to, czego potrzebuje dla przeżycia, ale ma również obowiązek chronienia jej i zapewnienia, by nadal była ona płodna dla przyszłych pokoleń. Bo ostatecznie «do Pana należy ziemia» (por. Ps 24, 1), do Niego należy «ziemia i wszystko, co jest na niej» (Pwt 10, 14). Z tego względu Bóg odrzuca wszelkie roszczenia do własności absolutnej: «Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do Mnie, a wy jesteście u Mnie przybyszami i osadnikami» (Kpł25, 23).

Przewodnik po encyklice

Katolicyzm i Islam
Katechizm Kościoła Katolickiego

841 Relacje Kościoła z muzułmanami. "Zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni, bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny".

Sobór Watykański II, DRN 3.

Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość wszystkim ludziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powodu cenią życie moralne i oddają Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużny i post.

Jan Paweł II do muzułmanów

Drodzy Przyjaciele!

Cieszę się z tego spotkania z wami - muzułmańskimi przywódcami religijnymi (…). Gorąco was pozdrawiam i za waszym pośrednictwem przesyłam pozdrowienia milionom muzułmanów tego wielkiego kraju. Przybyłem do Nigerii, aby odwiedzić moich braci i siostry Kościoła katolickiego, lecz moja podróż nie byłaby pełna bez tego spotkania. Bądźcie więc pewni, iż jestem rad, że przy tej sposobności mogę wyrazić wam moje uczucia braterskiego szacunku i uznania.

My wszyscy, chrześcijanie i muzułmanie, żyjemy pod słońcem jedynego, miłosiernego Boga.

Wspólnie wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela człowieka. Uznajemy Boże panowanie i bronimy godności człowieka jako sługi Bożego. Wielbimy Boga i wyznajemy całkowite poddanie się Mu. Tak więc prawdziwie możemy nazwać się wzajemnie braćmi i siostrami przez wiarę w jedynego Boga. Jesteśmy wdzięczni za tę wiarę, ponieważ bez Boga życie człowieka byłoby jak niebiosa bez słońca.

Ze względu na tę wiarę w Boga, chrześcijaństwo i islam mają wiele wspólnego: przywilej modlitwy, obowiązek sprawiedliwości połączonej z miłosierdziem i jałmużną, a nade wszystko święte poszanowanie godności człowieka, które stanowi podłoże podstawowych praw każdego człowieka, włącznie z prawem do życia nie narodzonego.

My, chrześcijanie, otrzymaliśmy od Jezusa, naszego Pana i Mistrza, podstawowe prawo miłości Boga i bliźniego (por. Mt 22,37-39). Wiem, że to prawo miłości znajduje głębokie echo także w waszych sercach, bowiem w waszej świętej księdze, wraz z zaproszeniem do wiary, jesteście wezwani do wzrastania w dobrych uczynkach (por. Sura 5,51). (…)

Dlaczego mówię o tych sprawach? Ponieważ jesteście muzułmanami i - podobnie jak chrześcijanie - wierzycie w jedynego Boga, który jest źródłem wszelkich praw i ludzkich wartości. Ponadto jestem przekonany, że jeśli złączymy nasze dłonie w imię Boga, dokonamy wiele dobrego. Możemy pracować razem na rzecz zgody i jedności narodowej w duchu szczerości i wzajemnego zaufania. Możemy współpracować na rzecz sprawiedliwości, pokoju i rozwoju. Ufam, że nasza braterska solidarność w imię Boga naprawdę służyć będzie przyszłości (…) i przyczyni się do uporządkowania świata jako powszechnej cywilizacji miłości.

Niech Wszechmogący i Miłosierny Bóg ukaże wam swoje Oblicze i was błogosławi. Niech On was prowadzi. Niech napełni was swoim pokojem i udzieli radości waszym sercom.

Jan Paweł II w Afryce (Nigeria 1982), Warszawa 1985, s.365-366.

źródło: http://www.kerygma.pl/katecheza/klasa-ii/68-religie/135-islam

EDC - Ekwipunek Dźwigany Codziennie (EveryDay Carry) [aktualizowane]Zawartość:
waga: 1536 g

środa, 9 listopada 2016

Wybory w Ameryce

Wygląda na to, że USA są kolejnym krajem, w którym obywatelom znudziła się letnia woda i zamarzyli o gorącej. Powstaje pytanie, jak bardzo zimny prysznic potem nastąpi?

niedziela, 6 listopada 2016

Jak zabezpieczyć hasła?

By Christopher Bolin ("Ext/Icons" directory of the KeePass source code) [GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)], via Wikimedia Commons

Bezpieczeństwo haseł

  1. Do każdego serwisu należy mieć inne hasło
  2. Hasła powinny składać się z co najmniej 8 znaków alfanumerycznych oraz znaków specjalnych, a litery powinny być zarówno duże jak i małe; nie będzie źle jeśli będą to losowe znaki
  3. Nie należy zapisywać haseł w przeglądarkach, a tym bardziej na kartkach, w notesach itp.
  4. Idealnie będzie jeśli hasła, szczególnie do bardziej wrażliwych serwisów, będziemy regularnie zmieniać, np co 30 dni.
Ponieważ takie hasła trudno się wpisuje, a jeszcze trudniej zapamiętuje warto użyć menedżera haseł i zapamiętać hasło tylko do niego. Jako menedżera haseł proponuję program KeePass Password Safe.

Jak przygotować się do korzystania z programu KeePass?

  1. Instalujemy program, najlepiej wersję portable
  2. Opcjonalnie ściągamy jego tłumaczenie
  3. Wchodzimy w menu Narzędzia | Opcje, przechodzimy na kartę Integracja i klikamy na pole Global auto-type, po czym na klawiaturze naciskamy Ctrl + ~ (Ctrl + Oemtilde) - taki będziemy mieli skrót klawiszowy do wypełniania formularzy.
  4. Jeszcze musimy w używanych przeglądarkach zainstalować pomocne dodatki
  5. W telefonie z Androidem możemy użyć kompatybilnego menedżera o nazwie KeePassDroid
  6. Plik z hasłami (np. hasla.kdbx), a nawet cały katalog z programem (jeśli używamy wersji portable), możemy synchronizować pomiędzy urządzeniami za pomocą jakiejś chmury.

Jak przenieść hasła z przeglądarek do KeePassa?

Z Firefoxa hasła można wyeksportować za pomocą dodatku Password Exporter
Niestety nie pamiętam jak wyeksportowałem hasła z Google Chrome'a - minęło już kilka lat od czasu gdy to zrobiłem, ale też jakoś się da.

Po wyeksportowaniu haseł należy usunąć je z przeglądarek i wyłączyć w nich opcję ich zapamiętywania by nie kusił nas powrót do starych zwyczajów.

Jak wygenerować bezpieczne hasła?

Ponieważ pewnie większość wyeksportowanych haseł nie spełnia wymogów bezpieczeństwa to nie warto ich importować do menedżera tylko najpierw otworzyć je w Excelu i zrobić ich przegląd wg ważności. Hasła powinniśmy zacząć zmieniać od najważniejszych serwisów, które mają te same hasła. Najważniejsze to np takie, których utrata byłaby dla nas najbardziej uciążliwa.

Za pomocą KeePassa możemy sobie wygenerować potrzebną liczbę odpowiednio trudnych haseł. Żeby to zrobić trzeba wejść do menu Narzędzia i wybrać pozycję Generuj listę haseł. W okienku, które się otworzy ustawiamy wymagania co do haseł:


Wygenerowane hasła pojawią się w zakładce Podgląd. Kopiujemy je i wklejamy do Excela obok obecnych.

Żeby zmieniać hasła w serwisach w większości przypadków nie musimy się do nich logować. W większości przypadków możemy użyć funkcji przypomnienia hasła. Wtedy tylko ustalamy nowe hasło.