wtorek, 28 marca 2017

Kiedy nie można przejść przez ulicę czyli zagadkowy przepis

https://pixabay.com/en/buildings-city-crossing-1838418/

Prawo o ruchu drogowym:
"Art. 13 ust. 5 Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych."
Czemu zagadkowy? Bo można go przeczytać na dwa sposoby:

1. ((na obszarze zabudowanym) AND ((na drodze dwujezdniowej) OR (po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni))) pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

2. ((na obszarze zabudowanym) OR (na drodze dwujezdniowej) OR (po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni)) pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

Pierwszy sposób mówi, że obowiązek korzystania z przejść dla pieszych obowiązuje tylko na drodze dwujezdniowej będącej na obszarze zabudowanym lub drodze z wyodrębnionym torowiskiem, również na obszarze zabudowanym.

Wg drugiej sposobu nakaz ten obowiązuje na każdej drodze na obszarze zabudowanym oraz na wszystkich drogach dwujezdniowych oraz na wszystkich z wyodrębnionym torowiskiem.

Myśląc o interpretacji celowościowej można przyjąć, że ustawodawcy chodziło o bezpieczeństwo użytkowników dróg i chciał maksymalnie ograniczyć możliwość przechodzenia poza przejściami dla pieszych, o czym mowa w ust. 2. Z tego powodu można by się skłaniać do drugiej interpretacji. Tyle, że to by oznaczało, że w wielu miejscowościach w ogóle nie dałoby się przejść przez ulicę bo żadne przejście nie zostało wyznakowane.

Na koniec jeszcze przypomnę całość tego jakże ważnego, nie tylko dla pieszych, przepisu:
Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.
6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.
8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

środa, 8 marca 2017

Reklama akurat na Dzień Kobiet

Paris Tuileries Garden Facepalm statue

- Czemu znowu się spóźniłaś?
- Bo za późno wyszłam z domu.
- To czemu nie wyszłaś wcześniej?
- Bo było już za późno żeby wyjść wcześniej.