środa, 31 sierpnia 2022

Jak będzie z parkowaniem na chodnikach po 20.09? (aktualizacja: 22.09.2022)TL;DR: Nie będzie niczego

23 sierpnia została opublikowana ustawa o niewinnie brzmiącym tytule ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw1). Jak to zwykle bywa, najciekawsze zmiany są w tych "innych ustawach". Resort infrastruktury pracując nad nowym rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych doszedł do wniosku, że jego projekt nie pasuje do Prawa o ruchu drogowym (pord). I co zrobił w tej sytuacji? Oczywiście skierował do sejmu projekt zmieniający ustawę. W ustawie możemy przeczytać m.in niewinnie brzmiące nowe definicje:

droga dla pieszych - droga lub część drogi przeznaczona do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów;

chodnik - część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;


Jednocześnie ustawa zmieniająca mówi (art. 26 ust. 1 pkt 1), że z dniem 21 września 2022 r. istniejące chodniki i drogi dla pieszych – stają się drogami dla pieszych w rozumieniu powyższych definicji.

A co to ma wspólnego z parkowaniem? Ano to, że jednocześnie ustawa na nowo, choć podobnie, ustala zasady parkowania na nowych drogach dla pieszych:

art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
    1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
    2) szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych;
    3) pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na drodze dla pieszych tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

I tu pojawia się problem. Skoro od 21 września nie będzie chodników (bo stały się drogami dla pieszych), a nowe jeszcze długo nie powstaną (o tym mówi to rozporządzenie techniczno-budowlane) to jak spełnić wszystkie trzy warunki parkowania (a żeby można było zaparkować muszą być spełnione łącznie) na drodze dla pieszych, a szczególnie punkt drugi, który wymaga istnienia chodnika nie węższego niż 1,5 m?

Jeśli nie ma jeszcze gdzieś jakiegoś przepisu, który by samoistnie tworzył chodniki to według mnie parkowanie na drogach dla pieszych będzie nielegalne.

Ministerstwo mówi, że nie zmienia zasad parkowania. Mówi również, że chce zlikwidować parkowanie na chodnikach, ale powoli, w przyszłości. Tylko wygląda na to, że ustawa, którą napisało, zlikwiduje je już za trzy tygodnie. Sytuacja wygląda podobnie do sytuacji z hulajnogami elektrycznymi, które przez ostatni rok wg ministerstwa nie mogły jeździć po drogach, na których dopuszczalna prędkość maksymalna przekraczała 30 km/h. Sęk w tym, że takiego przepisu w ustawie nie było. Ale właśnie się pojawia, dzięki tej samej ustawie. I też od 21.09.

PS. Zmienianie chodnika w drogę dla pieszych, która służy do parkowania mógł wymyślić tylko idiota, albo dywersant. To już lepiej by było jakby zostały użyte bardziej abstrakcyjne nazwy, np. motylek i śledzionka.

PPS. Czytam jeszcze ten nieszczęsny punkt drugi i zastawiam się co ma nie utrudnić ruchu pieszych, szerokość chodnika? Wcześniej było to ładniej napisane (szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m).

PPPS. Podobny problem dotyczy rowerzystów, którzy w określonych warunkach mogli korzystać z chodników, a teraz z dróg dla pieszych:

art. 33. 5. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
    1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
    2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;
    3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.


PPPPS. Możliwe, że tym przepisem, który samoistnie tworzy chodniki na drogach dla pieszych jest § 27. ust. 3. rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych:

Droga dla pieszych składa się co najmniej z chodnika przeznaczonego wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Jeżeli tak jest to tym bardziej parkowanie na drogach dla pieszych nie jest dozwolone bo nie jest ono dozwolone na chodnikach (tylko na innych częściach dróg dla pieszych). To oczywiście nie dotyczy sytuacji, gdy są wyznaczone miejsca parkingowe.

1) Proces legislacyjny w Sejmie