wtorek, 18 listopada 2014

Druga tura

Druga tura będzie w Andrzejki?

Jeśli system będzie działał tak samo jak po pierwszej to kandydaci będą lali wosk przez oczko klucza by poznać wyniki wyborów.

niedziela, 16 listopada 2014

Nie lubię wyborów samorządowych

Niby najlepiej powinno się znać biorących w nich udział kandydatów, a przez całą kampanię dostałem całe dwie ulotki. Widać kandydaci uważają, że głosy zostaną oddane na partię, a nie na nich. Ale kandydują też ludzie spoza głównych sił. To co, wyborcy mają szukać kandydatów czy kandydaci powinni szukać wyborców? Może oni po prostu nie wierzą, że dostaną jakieś głosy? Tylko, że w ten sposób powstaje samosprawdzająca się przepowiednia.

wtorek, 4 listopada 2014

Granice w fotografii

Będąc we wrześniu na polsko-rosyjskiej granicy na Mierzei Wiślanej przypomniałem sobie, że dawno temu słyszałem od strażników granicznych, że w województwie lubelskim jest zakaz fotografowania przez granicę państwową. To “bardzo dawno temu”, było zaledwie jedenaście lat temu. Brałem później udział w dyskusji na grupie pl.soc.prawo, opublikowałem wówczas link do poradnika znajdującego się stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Adres, który wtedy podałem nie jest już aktywny, ale od czego jest Wayback Machine. Co możemy tam znaleźć?

z dnia 12 maja 2003 r.
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w strefie nadgranicznej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872; Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 37, poz. 329; Nr 41, poz. 365; Nr 62, poz. 558; Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej zabrania się:
fotografowanie, obiektów, znaków i urządzeń granicznych oraz terenów położonych poza linią granicy państwowej

Jakby ktoś miał wątpliwości, to strefa nadgraniczna ma nie mniej niż 15 kilometrów.

W ówczesnej dyskusji wyszło, że podobny zakaz jest w Małopolsce, chociaż nikt nie wie, kto go wprowadził. Minęło kilkanaście lat, jesteśmy w Strefie Schengen, technika poszła mocno do przodu, ciekawe czy te zakazy dalej obowiązują? Jakie mamy województwa nadgraniczne? Sprawdźmy je po kolei.


dolnośląskie

nie znalazłem właściwego rozporządzenia, co nie znaczy, że go nie ma


lubelskie

z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w strefie nadgranicznej na terenie województwa lubelskiego.
(w brzmieniu na podstawie
rozporządzenia porządkowego nr 4 wojewody lubelskiego z dnia 7 marca 2018 r.)

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. nr 31, poz. 206) zarządza się co następuje:

§ 1 W pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej zabrania się:
2) fotografowania i filmowania terenów położonych poza linią granicy państwowe,

lubuskie

nie znalazłem właściwego rozporządzenia, co nie znaczy, że go nie ma


małopolskie

nie znalazłem właściwego rozporządzenia, co nie znaczy, że go nie ma


opolskie

nie znalazłem właściwego rozporządzenia, co nie znaczy, że go nie ma


podkarpackie

z dnia 19 października 2009 r.
w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych obowiązujących w strefie nadgranicznej

Wow, nie ma nic o fotografowaniu!


podlaskie

nie znalazłem właściwego rozporządzenia, co nie znaczy, że go nie ma


pomorskie

nie znalazłem właściwego rozporządzenia, co nie znaczy, że go nie ma


śląskie

nie znalazłem właściwego rozporządzenia, co nie znaczy, że go nie ma


warmińsko-mazurskie

z dnia 10 sierpnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. rozporządzeniu nr 101 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 142, poz. 2070) w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fotografowania i filmowania terenów położonych poza linią granicy państwowej.”.

I jest to o tyle ciekawe, że w pierwotnej wersji rozporządzenia było tak:

z dnia 22 września 2009 r.
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej zabrania się:
fotografowania i filmowania znaków granicznych i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej umiejscowionych w pasie drogi granicznej oraz terenów położonych poza linią granicy państwowej;

Potem, w czerwcu 2012 roku, wojewoda zmienił § 1 ust. 1 uchylając zakaz fotografowania, ale już w sierpniu uchylił czerwcową nowelizację przywracając, choć w ograniczonej formie, zakaz fotografowania.


zachodniopomorskie

nie znalazłem właściwego rozporządzenia, co nie znaczy, że go nie ma