sobota, 14 marca 2020

Obiekty turystyczne zostały zamknięte

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

§ 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 5. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),

§ 6. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 1:

1) pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych przepisach rodzajów działalności;

poniedziałek, 2 marca 2020

Oferta ze szkoły językowej

Jakiś czas do mojej firmy zadzwoniła pani z jakiejś szkoły językowej. Bardzo chciała sprzedać nam swoje kursy, "z dowolnego języka". Powiedziałem zatem, że chcemy nauczyć się COBOLa. Obiecała odezwać się z ofertą. Niestety więcej już się nie zadzwoniła.