środa, 28 grudnia 2016

Reece Shearsmith as maniacal librarian Jeremy Goode in Psychoville

Serial jest straszny i zdecydowanie go nie polecam, ale te sceny są świetne.- Czy mógłby mi pan pomóc? Szukam książki dla wnuczka. Ostatnia część o chłopcu, który został czarodziejem...
- Przykro mi.
- O chłopcu w okularach. Zrobili o tym film. Czaruje i ma rudego kolegę. Na pewno pan zna.
- Nie.
- Obiecałam że ją odbiorę. Wnuczek leży w szpitalu, a ja nie mogę sobie przypomnieć.
- Władca Pierścieni?
- Nie to nie to. P... P...
- Mary Poppins?
- Nie, nie. Ma bliznę o tutaj. Proszę mi pomóc.
- 50 Wielkich spacerów po brzegach Wysp Brytyjskich tom drugi?
- Nie, to nie podręcznik, raczej fikcja.

niedziela, 4 grudnia 2016

Virgin America Safety Video #VXsafetydanceI got some safety tips that you got to know. And trust me it’s something that you want to hear.

So honey zip your lips and enjoy the show before we move into the stratosphere.

So won’t you…

Whoo

Buckle your seatbelt, put it on tight and keep your…

Whoo

In that chair until we turn off that light.

Turn your electrical devices off as fast as you can.

And whatever you do.

Don’t make me ask you again.

So tonight, get ready to fly ‘cuz we’re gonna live it on up in the sky.
Virgin America knows all the places you wanna be.
Fly away with me, fly away with me, yeah.

For the 0.01 percent of you who have never operated a seatbelt before. Really?
I mean, it works like this. Insert the metal end into the buckle until it clicks and pull on the lose end to tighten making sure it fits low and tight across your lap.
There you go. To open, lift on the top of the buckle. And remember, seat belts should be fastened whenever you’re seated just in case of unexpected turbulence or weather conditions.
Personal electronic devices should be turn off and properly stowed during taxi, take-off and landing.
Laptops should be placed inside carry-ons or under the seat, not in seat back pockets or loose on the cushion next to you.
Nice try!
Your inflight team or the sign above will determine when electronics may or may not be used during flight.

Yo Yo Yo.
Now that you’re bopping your head to the rap scene.
Now that your eyes are glued to the flat screen.
If the cabin pressure’s changin’, you know that we won’t be, leavin’ you hangin’.
Pull your mask down first, don’t worry oxygen flows.
Tighten the straps after placing on your mouth and your nose.
If you’re traveling with someone, like a child for instance, put your mask on first before your offer assistance.

Now under your seat, there’s a life vest.

Life vest.

First class, it’s below your center armrest.
Remove the pouch, tear it open, place it over your head.
Are we coming in clear, did you hear what we said.
Buckle the white straps and tighten right around your waist.
Once off the plane, pull the handles and your vest will inflate.
If you vest doesn’t fill, honey no big deal.
Blow into the red tube and you’ve got a refill.
There’s a bright locator light and it’s right on your shoulder.
Thank you for your attention, this robot rap is over.

Just in case we must evacuate. We’ve got a plan of attack, we’ve got a plan of attack, four window exits on this airplane.

Over the wings.

Four exit door two in the front.

And two in the back.

Woooo oooooh

In the unlikely event we need to get you outside your exit is equipped with an inflatable slide.

Only door slides can be used as a flotation device. And if you need to find the exit you just follow the lights.

They’re at the base of the seats, they go from white and to red, but keep in mid the nearest exit door may not be ahead.

So look around and let us just remind you the nearest exit might be behind you.

Yeaaaaaaaaaaaaaaaaaah.

Ok, so this one’s important for all you smokers out there. It’s never allowed here, so don’t you forget.

Don’t forget.

Federal law prohibits tampering, destroying disabling smoke detectors, so don’t touch that cigarette. Don’t you do it.

All right, it’s time for final cabin check. Make sure all carry-on bas are stowed away, tray tables and seats are in their upright and locked positions and all the electronic devices are completely shut off.

For additional safety information, check out the safety cards located in the seat pocket in front of you. Please read and review before we take off. FAA regulations require that all guests comply with the lighted information signs, posted placards and instruction of the in-flight team.

If you have any questions, please don’t hesitate to ask. Now, enjoy your flight, and as always…

Thank you for flying Virgin America.

So tonight get ready to fly.
Cuz we’re gonna live it on up in the sky.
Virgin America knows all the places you wanna be.
Fly away with me, fly away with me.

Tonight, got ready to fly.
Cuz we’re gonna live it on up in the sky.
Virgin America knows all the places you wanna be.
Fly away with me, fly away with me, yeah.

piątek, 25 listopada 2016

Zagadka z oznakowania

Najpierw jest tak jak w lewym górnym rogu zdjęcia, a ponieważ został wykopany rów spod BBN to kawałek dalej wprowadzono oznakowanie takie jak na właściwym zdjęciu. Obecne przejście i przejazd(?) jest pomiędzy czerwonymi prostokątami - w tym miejscu jest kładka nad wykopem ogrodzonym siatką.

sobota, 19 listopada 2016

Świętsi od papieżaFragment, który pokazuje Karol Wójcicki pochodzi z artykułu Ewy Polak-Pałkiewicz "Musimy intronizować Chrystusa Króla?" opublikowanego 17(?) listopada 2016 w Rzeczpospolitej.

Tymczasem Kościół katolicki oficjalnie zgadza się z teorią ewolucji ponieważ nie jest ona sprzeczna ze Stworzeniem, natomiast uznaje fundamentalistyczny kreacjonizm za sprzeczny ze swoją nauką.

Stanowisko Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski Kościół wobec ewolucji

W Pytaniach nieobojętnych ojciec Jacek Salij OP również pisał na ten temat w tekście Koniec sporu o ewolucję.

Niektóre wpływowe osoby nie tylko przeczą teorii ewolucji promując kreacjonizm, ale także uważają, że dostaliśmy Ziemię by ją eksploatować. Tu także są w błędzie. W 2015 papież Franciszek wydał encyklikę Laudato si' (Pochwalony bądź), zwaną ekologiczną. Bardzo ważny fragment jest w drugim rozdziale:

67. Nie jesteśmy Bogiem. Ziemia istniała wcześniej niż my i została nam dana. Pozwala to odpowiedzieć na oskarżenie stawiane myśli judeochrześcijańskiej: mówi się, że ponieważ opis Księgi Rodzaju zachęca nas do "panowania" nad ziemią (Rdz 1, 28), więc sprzyja bezlitosnej eksploatacji natury, przedstawiając dominujący i destrukcyjny obraz człowieka. Nie jest to poprawna interpretacja Biblii, tak jak rozumie ją Kościół. Choć to prawda, że czasami chrześcijanie błędnie interpretowali Pismo Święte, to musimy dziś stanowczo stwierdzić, iż z faktu bycia stworzonymi na Boży obraz i nakazu czynienia sobie ziemi poddaną nie można wywnioskować absolutnego panowania nad innymi stworzeniami. Ważne jest odczytywanie tekstów biblijnych w ich kontekście, we właściwej hermeneutyce, i przypominanie, że zachęcają nas one do "uprawiania i doglądania" ogrodu świata (por. Rdz 2, 15). Podczas gdy "uprawianie" oznacza oranie i kultywowanie, to "doglądanie" oznacza chronienie, strzeżenie, zachowanie, bronienie, czuwanie. Pociąga to za sobą relację odpowiedzialnej wzajemności między człowiekiem a naturą. Każda wspólnota może wziąć z dóbr ziemi to, czego potrzebuje dla przeżycia, ale ma również obowiązek chronienia jej i zapewnienia, by nadal była ona płodna dla przyszłych pokoleń. Bo ostatecznie «do Pana należy ziemia» (por. Ps 24, 1), do Niego należy «ziemia i wszystko, co jest na niej» (Pwt 10, 14). Z tego względu Bóg odrzuca wszelkie roszczenia do własności absolutnej: «Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do Mnie, a wy jesteście u Mnie przybyszami i osadnikami» (Kpł25, 23).

Przewodnik po encyklice

Katolicyzm i Islam
Katechizm Kościoła Katolickiego

841 Relacje Kościoła z muzułmanami. "Zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni, bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny".

Sobór Watykański II, DRN 3.

Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość wszystkim ludziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powodu cenią życie moralne i oddają Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużny i post.

Jan Paweł II do muzułmanów

Drodzy Przyjaciele!

Cieszę się z tego spotkania z wami - muzułmańskimi przywódcami religijnymi (…). Gorąco was pozdrawiam i za waszym pośrednictwem przesyłam pozdrowienia milionom muzułmanów tego wielkiego kraju. Przybyłem do Nigerii, aby odwiedzić moich braci i siostry Kościoła katolickiego, lecz moja podróż nie byłaby pełna bez tego spotkania. Bądźcie więc pewni, iż jestem rad, że przy tej sposobności mogę wyrazić wam moje uczucia braterskiego szacunku i uznania.

My wszyscy, chrześcijanie i muzułmanie, żyjemy pod słońcem jedynego, miłosiernego Boga.

Wspólnie wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela człowieka. Uznajemy Boże panowanie i bronimy godności człowieka jako sługi Bożego. Wielbimy Boga i wyznajemy całkowite poddanie się Mu. Tak więc prawdziwie możemy nazwać się wzajemnie braćmi i siostrami przez wiarę w jedynego Boga. Jesteśmy wdzięczni za tę wiarę, ponieważ bez Boga życie człowieka byłoby jak niebiosa bez słońca.

Ze względu na tę wiarę w Boga, chrześcijaństwo i islam mają wiele wspólnego: przywilej modlitwy, obowiązek sprawiedliwości połączonej z miłosierdziem i jałmużną, a nade wszystko święte poszanowanie godności człowieka, które stanowi podłoże podstawowych praw każdego człowieka, włącznie z prawem do życia nie narodzonego.

My, chrześcijanie, otrzymaliśmy od Jezusa, naszego Pana i Mistrza, podstawowe prawo miłości Boga i bliźniego (por. Mt 22,37-39). Wiem, że to prawo miłości znajduje głębokie echo także w waszych sercach, bowiem w waszej świętej księdze, wraz z zaproszeniem do wiary, jesteście wezwani do wzrastania w dobrych uczynkach (por. Sura 5,51). (…)

Dlaczego mówię o tych sprawach? Ponieważ jesteście muzułmanami i - podobnie jak chrześcijanie - wierzycie w jedynego Boga, który jest źródłem wszelkich praw i ludzkich wartości. Ponadto jestem przekonany, że jeśli złączymy nasze dłonie w imię Boga, dokonamy wiele dobrego. Możemy pracować razem na rzecz zgody i jedności narodowej w duchu szczerości i wzajemnego zaufania. Możemy współpracować na rzecz sprawiedliwości, pokoju i rozwoju. Ufam, że nasza braterska solidarność w imię Boga naprawdę służyć będzie przyszłości (…) i przyczyni się do uporządkowania świata jako powszechnej cywilizacji miłości.

Niech Wszechmogący i Miłosierny Bóg ukaże wam swoje Oblicze i was błogosławi. Niech On was prowadzi. Niech napełni was swoim pokojem i udzieli radości waszym sercom.

Jan Paweł II w Afryce (Nigeria 1982), Warszawa 1985, s.365-366.

źródło: http://www.kerygma.pl/katecheza/klasa-ii/68-religie/135-islam

EDC - Ekwipunek Dźwigany Codziennie (EveryDay Carry) [aktualizowane]Zawartość:
waga: 1536 g

środa, 9 listopada 2016

Wybory w Ameryce

Wygląda na to, że USA są kolejnym krajem, w którym obywatelom znudziła się letnia woda i zamarzyli o gorącej. Powstaje pytanie, jak bardzo zimny prysznic potem nastąpi?

niedziela, 6 listopada 2016

Jak zabezpieczyć hasła?

By Christopher Bolin ("Ext/Icons" directory of the KeePass source code) [GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)], via Wikimedia Commons

Bezpieczeństwo haseł

 1. Do każdego serwisu należy mieć inne hasło
 2. Hasła powinny składać się z co najmniej 8 znaków alfanumerycznych oraz znaków specjalnych, a litery powinny być zarówno duże jak i małe; nie będzie źle jeśli będą to losowe znaki
 3. Nie należy zapisywać haseł w przeglądarkach, a tym bardziej na kartkach, w notesach itp.
 4. Idealnie będzie jeśli hasła, szczególnie do bardziej wrażliwych serwisów, będziemy regularnie zmieniać, np co 30 dni.
Ponieważ takie hasła trudno się wpisuje, a jeszcze trudniej zapamiętuje warto użyć menedżera haseł i zapamiętać hasło tylko do niego. Jako menedżera haseł proponuję program KeePass Password Safe.

Jak przygotować się do korzystania z programu KeePass?

 1. Instalujemy program, najlepiej wersję portable
 2. Opcjonalnie ściągamy jego tłumaczenie
 3. Wchodzimy w menu Narzędzia | Opcje, przechodzimy na kartę Integracja i klikamy na pole Global auto-type, po czym na klawiaturze naciskamy Ctrl + ~ (Ctrl + Oemtilde) - taki będziemy mieli skrót klawiszowy do wypełniania formularzy.
 4. Jeszcze musimy w używanych przeglądarkach zainstalować pomocne dodatki
 5. W telefonie z Androidem możemy użyć kompatybilnego menedżera o nazwie KeePassDroid
 6. Plik z hasłami (np. hasla.kdbx), a nawet cały katalog z programem (jeśli używamy wersji portable), możemy synchronizować pomiędzy urządzeniami za pomocą jakiejś chmury.

Jak przenieść hasła z przeglądarek do KeePassa?

Z Firefoxa hasła można wyeksportować za pomocą dodatku Password Exporter
Niestety nie pamiętam jak wyeksportowałem hasła z Google Chrome'a - minęło już kilka lat od czasu gdy to zrobiłem, ale też jakoś się da.

Po wyeksportowaniu haseł należy usunąć je z przeglądarek i wyłączyć w nich opcję ich zapamiętywania by nie kusił nas powrót do starych zwyczajów.

Jak wygenerować bezpieczne hasła?

Ponieważ pewnie większość wyeksportowanych haseł nie spełnia wymogów bezpieczeństwa to nie warto ich importować do menedżera tylko najpierw otworzyć je w Excelu i zrobić ich przegląd wg ważności. Hasła powinniśmy zacząć zmieniać od najważniejszych serwisów, które mają te same hasła. Najważniejsze to np takie, których utrata byłaby dla nas najbardziej uciążliwa.

Za pomocą KeePassa możemy sobie wygenerować potrzebną liczbę odpowiednio trudnych haseł. Żeby to zrobić trzeba wejść do menu Narzędzia i wybrać pozycję Generuj listę haseł. W okienku, które się otworzy ustawiamy wymagania co do haseł:


Wygenerowane hasła pojawią się w zakładce Podgląd. Kopiujemy je i wklejamy do Excela obok obecnych.

Żeby zmieniać hasła w serwisach w większości przypadków nie musimy się do nich logować. W większości przypadków możemy użyć funkcji przypomnienia hasła. Wtedy tylko ustalamy nowe hasło.

piątek, 28 października 2016

Kody USSD

https://pixabay.com/en/mobile-phone-business-phone-998871/

Przekierowywanie rozmów
 • Przekierowanie bezwarunkowego
  • aktywacja: *21*numer#
  • dezaktywacja: #21#
 • Przekierowanie gdy zajęty
  • aktywacja: *67*numer#
  • dezaktywacja: #67#
 • Przekierowanie gdy nie odpowiada
  • aktywacja: *61*numer#
  • dezaktywacja: #61#
 • Przekierowanie gdy nieosiągalny
  • aktywacja: *62*numer#
  • dezaktywacja: #62#
Identyfikacja numeru
 • Tymczasowa zmiana stanu identyfikacji numeru (CLIR)
  • ukrycie: #31#numer
  • pokazanie: *31#numer

wtorek, 11 października 2016

Polskie zakłady lotnicze

Jak ktoś nie rozumie, że sprzedane zagranicznym koncernom zakłady nie są już polskie to może trafi do niego to, że one są tak polskie jak polskie były obozy koncentracyjne.

poniedziałek, 19 września 2016

Przedwojenna matura

Gdy byłem dzieckiem zostałem ugryziony przez psa. Właścicielka tłumaczyła, że nie jest możliwe by jej pies ugryzł dziecko ponieważ ma (właścicielka, nie pies) przedwojenną maturę.

sobota, 10 września 2016

Legalne wersje instalacyjne produktów Microsoft

Uszkodziła się płyta instalacyjna lub w komputerze brakuje napędu DVD? Jak w takiej sytuacji zdobyć legalną (a zatem i pewną) wersję instalacyjną Microsoft Windows lub Office? Okazuje się, że Microsoft udostępnia pliki ISO z wersjami  instalacyjnymi swoich produktów.

Microsoft Windows 7, 8.1, 10

Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016

W zdobyciu odpowiedniej wersji Windows może być również pomocny serwis Windows ISO Download Database.

Jak z pliku ISO zrobić startową płytę pisałem w tekście Instalacja Windows 10 w notebooku.

środa, 7 września 2016

Lustro

Zawsze jak widzę, że coś jest do użytku służbowego to przypomina mi się, jak dawno temu poszliśmy z moją ś.p. mamą do biblioteki publicznej. W szatni na ścianie, w przejściu za kontuar, wisiało lustro. Gdy wychodziliśmy mama stanęła tam by się przejrzeć, na co szatniarka warknęła:

- To lustro jest tylko do użytku służbowego!

poniedziałek, 5 września 2016

Ale miałem sen

Byłem gdzieś w Beskidzie Śląskim, ale przez problemy z komunikacją nie mogłem trafić do miejscowości, z której miałem pójść w góry. W końcu udało mi się zdobyć Jelcza Ogórka, ale jeszcze musiałem rozwieźć jego pasażerów po okolicznych miejscowościach.

czwartek, 25 sierpnia 2016

Króliczek

Stragan z warzywami i owocami przy przystanku autobusowym. Sprzedawczyni siedzi obok i coś przegląda.

- Fajnie byłoby być króliczkiem Playboya! - wykrzykuje nagle do męża i pokazuje mu pictorial.

środa, 17 sierpnia 2016

Windows Update w Windows XP do 9.04.2019

W notatniku przygotować plik wu.reg o zawartości,

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]
"Installed"=dword:00000001

a następnie go otworzyć i zrestartować komputer.

źródło: http://antyweb.pl/windows-xp-aktualizacje-2019/

sobota, 6 sierpnia 2016

iMacros - własne skrypty na stronach

Dodatek iMacros do Firefoxa

1. Pobieranie historii z BPH Sezam / Alior Bank Business Pro

VERSION BUILD=8871104 RECORDER=FX
FRAME NAME="main"
TAG POS=1 TYPE=SPAN ATTR=TXT:historia
TAG POS=1 TYPE=INPUT:BUTTON FORM=NAME:operationHistoryForm ATTR=NAME:export
TAG POS=2 TYPE=INPUT:BUTTON FORM=NAME:exportTransactionsForm ATTR=NAME:dodaj
TAG POS=1 TYPE=INPUT:RADIO FORM=NAME:exportTransactionsForm ATTR=ID:p_date_type_two
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:exportTransactionsForm ATTR=NAME:p_last_cnt CONTENT=4
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:exportTransactionsForm ATTR=NAME:p_type CONTENT=%Uznania
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:exportTransactionsForm ATTR=NAME:p_last_type CONTENT=%1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:BUTTON FORM=NAME:exportTransactionsForm ATTR=NAME:standardBtn1

środa, 3 sierpnia 2016

Na dobry początek dnia

Obudziłem się dzisiaj rześki. Zjadłem pół śniadania, wypiłem kubek kawy i wtedy dotarło do mnie, że jest... 3, a nie 6 rano.

wtorek, 26 lipca 2016

Internauta czy obywatel?

Ciągle czytam newsy typu "internauci protestują", "internauci pytają" itd. Skoro ponad 25 mln Polaków ma dostęp do Internetu to najwyższy czas przestać używać tej nazwy i zacząć w końcu mówić wprost: obywatele.

środa, 13 lipca 2016

Diety pudełkowe [aktualizacja: 18.01.2021]

https://pixabay.com/en/salad-fresh-veggies-vegetables-791891/

Jadłem i jest smaczne
Maczfit

użyj tego adresu lub wpisz kod promocyjny (StaSze816) przy składaniu zamówienia, a uzyskasz rabat
Nice To Fit Youużyj tego adresu lub wpisz kod promocyjny (sjs791) przy składaniu zamówienia, a uzyskasz promocyjne punkty
Nie jadłem, ale podobno też jest smaczne
Dietbox
Łódzkie pudełko
Nie jadłem, ale podobno też złe nie jest
Body Chief
LightBox

czwartek, 7 lipca 2016

Pytanie od pijaczków

Idę do domu. Przy ławeczce grupka pijaczków. Gdy przechodzę obok nagle jeden mnie zaczepia:

- Możżżżeee pan pamięęęęta, kto śpieeeeewałłłł "Umówiłem się z nią na dziewiątą"?

wtorek, 5 lipca 2016

Klawiatura bluetooth i komunikatory pod Androidem

https://pixabay.com/en/keyboard-hardware-computer-723701/

Hangouts
 • Enter - wysyła
 • Shift + Enter - przechodzi do następnej linii
Messenger
 • Enter - przechodzi do następnej linii
 • Shift + Enter - przechodzi do następnej linii
Signal
 • Enter - przechodzi do następnej linii
 • Tab | Enter - wysyła, tylko później nie wraca się do pisania
Skype
 • Enter - przechodzi do następnej linii
 • Shift + Enter - przechodzi do następnej linii
WhatsApp
 • Enter - wysyła
 • Shift + Enter - wysyła

Wychodzi na to, że tylko Google potrafiło to dobrze zrobić.

Racja stanu

Naszą racją stanu powinna być
bogata Polska w silnej Europie.

poniedziałek, 4 lipca 2016

czwartek, 30 czerwca 2016

POTUS przyjeżdża

Lepiej żeby infrastruktura telekomunikacyjna nie psuła się w przyszłym tygodniu.

"Orange Polska - operator większości kanalizacji teletechnicznej w Warszawie - wprowadził w dniach 6-10 lipca 2016 r. całkowity zakaz prowadzenia wszelkich prac w kanalizacji kablowej Orange Polska. Powyższy zakaz dotyczy również przypadków usuwania awarii infrastruktury znajdującej się w kanalizacji Orange Polska.
Ograniczenia te będą obowiązywać w kwadracie strefy wyznaczonej ulicami:
- al. Zieleniecka + Al. Jerozolimskie od ronda Waszyngtona do ul. Towarowej
- ul. Towarowa do ul. Grzybowskiej
- ul. Grzybowska do ul. Marszałkowskiej
- ul. Marszałkowska + plac Bankowy + Stare Miasto + Podwale + plac Zamkowy ze wszystkimi sąsiednimi ulicami
- ul. Nowy Świat + ul. Krakowskie Przedmieście z sąsiadującymi ulicami
- wszystkie ulice sąsiadujące z hotelem Marriott oraz ul. Żwirki i Wigury

Istnieje prawdopodobieństwo, że obszar objęty restrykcjami może zostać rozszerzony."

Obawiam się, że nie będę miał netu i że będę miał problem żeby wyjść z domu.

piątek, 17 czerwca 2016

Przygody Stanisława z...

Raczkowski ma cykl rysunków Przygody Stanisława z Łodzi. Ja mógłbym prowadzić Przygody Stanisława z Warszawy. Właśnie coś mi się rozlało w plecaku tak, że nawet przemiękł i musiałem spodnie uprać - w autobusie trzymałem go na kolanach. Tylko nie wiem co. Nic co było w środku nie sprawia wrażenia rozlanego, wylanego lub zmiażdżonego.

czwartek, 16 czerwca 2016

Kto najbardziej zyska na podwyżce płacy minimalnej?

Od przyszłego roku płaca minimalna ma wzrosnąć o 150 zł. Ponieważ jest to kwota brutto to pracownik dostanie z tego tylko 104 zł. Jednak płaca brutto to nie wszystko co płaci pracodawca. Dzięki tej podwyżce do rządowej kasy pójdzie 77 zł. To oczywiście przy założeniu, że składki, kwoty wolne itp rzeczy się nie zmienią. Ponieważ pracownik wydając tę stówę zapłaci zapewne z niej 23 % VAT to w sumie na daniny publiczne pójdzie prawie 101 zł. Czyli kto w rzeczywistości zyska na podwyżce płacy minimalnej?

niedziela, 5 czerwca 2016

Najwyższe wzniesienie Mierzei Helskiej (aktualizacja: 18.02.2024)

No właśnie, jakie jest?


Jako najwyższa wydma reklamowana jest Góra Libek (Lubek). Jednak na tablicach jest dopisek, że znajduje się ona w pasie pomiędzy Kuźnicą i Jastarnią. I tak to trzeba czytać - jest to najwyższe wzniesienie tylko na tym odcinku. Rzeczywiście, nie jest zbyt wysokie - liczy zaledwie 12 m npm.


Przez długi czas myślałem, że najwyższa jest Góra Szwedów z nieczynną już latarnią morską - 19 m npm. W końcu trafiłem na informację, że nie ta wydma jest najwyższa, ale że jest ona gdzieś na wschód od Juraty, czyli na terenie miasta Helu.


Przeglądając mapę topograficzną znalazłem wzniesienie przekraczające 20 m npm. Dodatkowo w latach osiemdziesiątych właśnie na nim stał mobilny radar obejmujący sporą część naszego wybrzeża. Wyglądało na to, że w końcu odnalazłem najwyższą wydmę.

Trafiłem jednak na opracowanie Romana Cieślińskiego "Typy krajobrazów na wybrzeżu województwa pomorskiego i ich geneza", w którym autor napisał, że "wysokość średnia mierzei wynosi 20-25 m, zaś maksymalnie 56 m". Teraz nie wiem czy dostępne mapy są aż tak zafałszowane, czy autor nie wiedział co pisze?W ostatnich dniach trafiłem na kolejną zagwozdkę - mapę ESRI, która pokazuje wzniesienie o wysokości 74 m - z poziomic na mapie topograficznej wychodzi, że nie przekracza ono 20 m npm. Wg ESRI w jej pobliżu, na zachód, jest drugie wzniesienie o wysokości 65 m. Oprócz tego na południu jest jeszcze kilka o wysokościach przekraczających 30 metrów.


 Komu wierzyć?

Aktualizajca 18.02.2024
Wg LabGIS najwyzsze wzniesienie jest kawałek na południowy wschód, tam gdzie jest Główny Punkt Kierowania Ogniem 3 BAS. Jednak odczyty z Geoportalu tego nie potwierdzają.

sobota, 4 czerwca 2016

Miałem dużo czasu

Umówiłem się z M. na spotkanie z Mikołajem Golachowskim w Zachęcie. Przed wyjściem z domu sprawdziłem jakim autobusem mogę dojechać na miejsce żeby mimo ciepłego dnia być dalej świeżym - okazało się, że jest jakaś weekendowa zmiana i 105 z Browarnej jedzie akurat koło Zachęty - rewelacja. Wyszedłem z domu mając dużo czasu. Na początek postanowiłem pójść do bankomatu bo nie miałem w ogóle gotówki. Pamiętałem, że bankomat jest w szpitalu na Karowej, więc poszedłem najpierw tam. Okazało się, że w szpitalu jednak nie było bankomatu. Kolejne miejsce gdzie powinien być to BUW. Tym razem się udało.

Przeszedłem na drugą stronę Dobrej i sprawdziłem rozkład jazdy przez komórkę. Miałem  do odjazdu jeszcze kilka dobrych minut, więc zamiast iść na przystanek poszedłem na pętlę. Gdy byłem w środku lasku autobus ruszył. Nie wierząc własnym oczom patrzyłem jak skręca w Karową, a potem w Dobrą. Nadal miałem sporo czasu, więc spokojnie mogłem poczekać na następny. Po chwili rzeczywiście przyjechał, ale tylko wysadził pasażerów i na pusto pojechał dalej. Po kolejnych iluś minutach przyjechał kolejny, z którego prawie nikt nie wysiadł. Wsiadłem, a on od razu odjechał. Zacząłem się zastanawiać o co chodzi. Skręcił w Karową, a potem w Dobrą, ale w lewo, a nie tak jak powinien w prawo. Wraz z innymi pasażerami, którzy ze mną wsiedli zaczęliśmy dopytywać się jak będzie dalej jechał. Okazało się, że Wisłostradą ma dojechać do Sanguszki i stamtąd jakoś wrócić na swoją trasę. Stwierdziłem, że jak tak będzie jechał to mam marne szanse dotrzeć na czas do Zachęty. Wysiadłem więc przy Mariensztacie i pieszo udałem się na spotkanie. Wcale bym się nie zdziwił jakby ten autobus był tym co mi uciekł.

Wszedłem po schodach na Karowej, przemknąłem przez Skwer ks. Jana Twardowskiego. Na Królewskiej zacząłem biec bo czasu już mi brakowało. Miałem być świeży i miałem dużo czasu wychodząc z domu, taaa... Koło Victorii źle stanąłem i otoczenie stawu skokowego zaczęło boleć. Chwilę później zobaczyłem M. stojącą pod Zachętą. Zdążyłem, ale ona była pierwsza.

Spotkanie z Mikołajem jak zwykle było świetne. Gość naprawdę ma talent do opowiadania i nawet słuchanie po raz któryś tych samych historii nie jest nudne, a zawsze coś nowego można z nich wyłapać.

Gdy skończyliśmy podziwiać polarne światy, wyszliśmy z Zachęty i ruszyliśmy w stronę Browarnej gdzie M. zostawiła samochód. Idąc przez dziedziniec UW spotkaliśmy prof. Rzeplińskiego. Staw trochę czułem, ale nie było źle. Postanowiliśmy wstąpić do Kafki na herbatę. Dość długo gadaliśmy i gdy kawiarnię mieli już zamknąć ruszyliśmy do wyjścia. Okazało się, że ledwo chodzę. M. pomagając mi zaprowadziła mnie do samochodu. Podwiozła mnie pod dom i jakoś się do niego doczłapałem. Przed pójściem spać po mieszkaniu poruszałem się podpierając się kijkiem trekingowym.

Mikołaj Golachowski i jego zwierzołki [aktualizacja: 16.08.2017]


Kto wie, że do poznania śpiewu wielorybów przyczynił się amerykański wywiad, który sądził, że rozpracowuje tajne sygnały sowieckich łodzi podwodnych w Antarktyce? Albo to, że płeć pingwinów najłatwiej poznać po tym, czy mają brudne brzuszki, czy plecy? Albo że lodowce się cielą, a inne krwawią? 

Mikołaj Golachowski od ponad dwudziestu lat bada zwierzęta. W polskich i rosyjskich lasach obserwował norki, lisy, jenoty, wilki i łosie. Ale w końcu znalazł swoje miejsce na ziemi: od 2002 roku pracuje w rejonach polarnych. Spędził dwie zimy oraz cztery sezony letnie w Antarktyce, badając ekologię słoni morskich i skupiając się na ich niezwykłych obyczajach seksualnych. Od dziesięciu lat jest przewodnikiem turystycznym w Antarktyce i Arktyce. Praca na statku, pływanie po dzikich rejonach pontonem i żaglówką dało mu okazję do kolejnych bliskich spotkań, zwłaszcza z niedźwiedziami polarnymi i waleniami.

W swojej książce opowiada o bliskich spotkaniach z dzikimi zwierzętami (między innymi z pingwinami, fokami i uchatkami, orkami i wielorybami), o pierwszych zdobywcach Arktyki i Antarktyki – o tych, którzy przeżyli i o tych, po których słuch zaginął. O arktycznych plemionach, ich obyczajach (często zaskakujących), wierzeniach i o tym, jak się skończył ich kontakt z białym człowiekiem. A także o najsmutniejszym dzieciństwie pewnego słodkiego puchatego ptaka, pochwodzioba.

Mikołaj Golachowski
Czochrałem antarktycznego słonia i inne opowieści o zwierzołkach
Wydawnictwo Marginesy, 2016


Przeczytaj fragment książki udostępniony przez wydawnictwo

O książce na LubimyCzytać.pl


Mikołaj Golachowski jest też (współ)autorem innych książek:Nagranie z rozszerzeniem jednej historii z książki
Rozmowa z Michałem Nogasiem
Nagranie zaczyna się od 3:37:


piątek, 13 maja 2016

Pierwszy lot samolotem


SP-LFF - ATR 72-202 - Kraków Balice 13.05.2006 9:31

Teczka z IPN

Zwykle nie pamiętam swoich snów, ale dzisiejszy był dość oryginalny. Nawiązywał do czasów strażowych. Szczegółów nie pamiętam, ale pod koniec dostałem od Kolegi Kierownika moją teczkę z IPN z raportami na mnie z przedszkola i podstawówki.

czwartek, 21 kwietnia 2016

Nadruk odblaskowy na koszulkach termoaktywnych

9.03

ja:
W kwietniu będę chciał zamówić ok. 20 czarnych koszulek termoaktywnych z nadrukiem z folii odblaskowej. Chciałbym prosić o wycenę następujących wariantów:
1. duży nadruk na piersi (PIERS.cdr)
2. dodanie nadruku na plecach (PLECY.cdr)
3. dodanie nadruku na rękawach (REKAWY.cdr)
[pliki w załączeniu]

10.03

pani:
Cena koszulki z nadrukiem (...) zł.

ja:
Dziękuję za wycenę. Zbiorę zamówienia i się odezwę.

5.04

ja:
Tak jak wcześniej zapowiadałem chciałbym zamówić czarne koszulki termoaktywne z nadrukiem z folii odblaskowej. W sumie 15 koszulek. Jeszcze chciałbym się upewnić, że oboje mówimy o nadruku na obu rękawach?
[pliki w załączeniu]

pani:
Tak rozumiem, tylko proszę o informację co ma być z przodu, co z tyłu i na rękawkach

ja:
Odpowiedź znajdzie Pani w nazwach przesłanych plików.

14.04

ja:
Chciałbym się dowiedzieć jaki jest stan realizacji mojego zamówienia?

pani:
Pan się nie odzywał, ja mogę oczywiście zrealizować to zamówienie zaraz na początku przyszłego tygodnia, czy wysyłka będzie za pobraniem czy będzie przelew?

ja:
Może być przelew. Wystawi mi Pani proformę?

pani:
Tak, wystawię.

20.04

ja:
Chciałbym zapytać jaki jest status zamówienia. Przy okazji chciałbym się przypomnieć z proformą.

pani:
Wysyłam fakturę do zapłaty. Nadruki mam przygotowane, koszulki zamówione, po wpłacie na drugi dzień wysyłam.

21.04

pani:
Bardzo proszę o kontakt telefoniczny

Zadzwoniłem, zgadnijcie o czym pani chciała rozmawiać.

"Ten nadruk to ma być odblaskowy???"

środa, 6 kwietnia 2016

Czemu prawnicy pracujący nad umowami robią takie rzeczy?

Pierwsza rzecz jaką robią to zmieniają format całego tekstu. Ale oczywiście nie zatwierdzą tych zmian, więc później jest pół godziny klikania żeby w ogóle dało się czytać to co przygotowali. Natomiast to co robią z prawami autorskimi to już zawsze jest komedia. Wklejają gotowce i są szczęśliwi, a że później w umowie są kwiatki typu prawa do utrwalania programu komputerowego na na taśmie filmowej lub użycia dokumentacji jako znaku firmowy to im nie przeszkadza. Albo to, digitalizacja dokumentacji dostarczonej na nośniku elektronicznym.

wtorek, 15 marca 2016

Rachunek za gaz (aktualizacja 16.04.2023)

Od stycznia ciepłą wodę mam z sieci miejskiej, a nie z piecyka gazowego. Tymczasem dostałem nowy rachunek za gaz, na cały rok. Biorąc pod uwagę, że zużycie gazu spadło mi teraz pewnie o 90% to przez kilka następnych lat pewnie będę miał zerowe rachunki.

PS. Jest kwiecień 2023 r. - właśnie dostałem pierwszy od lat rachunek za gaz z koniecznością zapłaty, na 3,11 zł (słownie: trzy złote jedenaście groszy).

niedziela, 6 marca 2016

Próg "zwalniający"Ulica Ciołka w Warszawie. Ponieważ obowiązuje tu ograniczenie do 30 km/h został umieszczony próg zwalniający. Niestety od czasu, gdy próg się pojawił to przechodzenie przez ulicę czy wyjeżdżanie z miejsc parkingowych lub z bocznej ulicy stało się bardziej niebezpieczne.

Jak widać próg od czasu do czasu jest wyrywany z jezdni. To pewnie dlatego, że jest przy miejscach parkingowych, a nie był zaprojektowany na pracę w kierunku dojazdu do tych miejsc i wyjazdu z nich. Ale nie to jest największym problemem.

Ograniczenie prędkości jest oczywiści czysto teoretyczne, nikt sobie nic z niego nie robi. Teoretycznie próg powinien powodować zwalnianie pojazdów. Jednak tak się nie dzieje. Ponieważ ulicą kursują autobusy miejskie próg składa się z dwóch części o takiej szerokości by autobus mógł spokojnie wziąć jedną z nich między koła. Dzięki temu pomiędzy tymi dwiema częściami jest przerwa na szerokość... samochodu osobowego. Teraz, gdy widać jadący samochód to nie wiadomo czy zwolni by z bezpieczną prędkością przejechać przez próg czy dalej będzie gnał przejeżdżając środkiem jezdni.

niedziela, 28 lutego 2016

Ochrona danych osobowych w praktyce

Pamiętam, że jak weszła w życie ustawa o ochronie danych osobowych to nagle wszędzie zniknęły listy lokatorów jako z nią niezgodne. Do mnie przyszła dozorczyni z pytaniem czy zgadzam się na to by figurować na liście. Zgodziłem się i z pozytywnym zaskoczeniem zauważyłem, że wszyscy mieszkańcy mojej klatki też tak zrobili.

Numery PESEL są dostępne w internecie - wystarczy, że ktoś jest wspólnikiem w spółce prawa handlowego, w jej zarządzie czy w innym jej organie. Podobnie jest jest ze stowarzyszeniami. Wszystko na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeśli szuka się czyjegoś adresu to można zacząć od ewidencji działalności gospodarczej - jak prowadzi firmę to zapewne będzie tam jego domowy adres.

Żeby wypożyczyć narty czy rower trzeba zostawić dowód osobisty - to jest oczywiście nielegalne i stanowi wykroczenie*, ale nikt się tym nie przejmuje. Przy okazji na terenach przygranicznych powoduje to problem z legalnym przekroczeniem granicy w ramach Schengen. W wypożyczalni trzeba pamiętać by zostawić inny dokument (w ogóle trzeba go mieć, a paszport pewnie mało kto zabiera jadąc np. do Szczawnicy) bo bez dowodu osobistego za granicą może być niewesoło.

Jednocześnie istnieje coś takiego jak obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych. Dzięki temu na firmowy adres typu biuro(at)firma.pl dostaję maile z informacją, że ktoś właśnie zaczął przetwarzać dane osobowe... spółki kapitałowej. W końcu jest osobą, co prawda prawną, ale co tam.

Jednocześnie Unia walczy ze Stanami Zjednoczonymi bo tam dane osobowe podobno są mniej chronione. Oczywiście chodzi o te dane, które wszyscy dobrowolnie sami przekazujemy korzystając z amerykańskich portali i programów. Co równocześnie nie przeszkadza instytucjom państwowym czy unijnym w przekazywaniu Amerykanom danych o Europejczykach w celach podatkowych czy w ramach "walki z terroryzmem".

*) Art. 79 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych:
Kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

sobota, 27 lutego 2016

Sklepy (para)militarne

https://pixabay.com/en/silhouettes-military-training-2016427/

Dzwonki w Androidzie

Dźwięki systemowe znajdują się w katalogach:

/system/media/audio/alarms
/system/media/audio/notifications
/system/media/audio/ringtones
/system/media/audio/ui

Można się do nich dostać gdy ma się roota lub za pomocą aplikacji Ghost Commander.

Dźwięki użytkownika można wgrywać do:

/sdcard/media/alarms
/sdcard/media/notifications
/sdcard/media/ringtones

lub

/extSdCard/media/alarms
/extSdCard/media/notifications
/extSdCard/media/ringtones

Wygląda na to, że nawet można nie tworzyć katalogu "media". System radzi sobie z każdą z tych ścieżek.

środa, 24 lutego 2016

OpóźnienieNiedawno jechałem pociągiem z Zakopanego do Warszawy. Gdy po planowym kilkunastominutowym postoju (nie wiem ile trwał w rzeczywistości) ruszyliśmy z Chabówki usłyszałem komunikat konduktora:

- Przepraszamy państwa za pięciominutowe opóźnienie związane z wsiadaniem podróżnych.

czwartek, 4 lutego 2016

Masz jak w banku, mówili... (aktualizacja 2023-10-06)Te 0,07 zł podatku to na szczęście od innych odsetek, ale ciekawie ułożyło się na wyciągu.

Dell Service Tag i Express Service Code

Komputery marki Dell posiadają numery seryjne (Serial Number), które jednocześnie są ich numerami serwisowymi (Service Tag). Ponieważ numery te składają się także z liter, a jest czasem potrzeba wpisania ich na klawiaturze numerycznej mają one swoje cyfrowe odpowiedniki (Express Service Code). W nowszych wersjach Excela (od wersji 2016) można bardzo łatwo przekształcić jedną formę w drugą.

Przekształcenie Service Tag na Express Service Code:

=DZIESIĘTNA("Service Tag";36)
=DECIMAL("Service Tag";36)

Przekształcenie Express Service Code na Service Tag:

=PODSTAWA("Express Service Code";36)
=BASE("Express Service Code";36)

Co zrobić gdy nie mamy tak nowego Excela? Można skorzystać z wersji online lub z funkcji PHP:

base_convert("Service Tag", 36, 10);
base_convert("Express Service Code", 10, 36);

poniedziałek, 1 lutego 2016

Drabina

Postawiłem drabinę w innym miejscu niż zwykle. Teraz jak przechodzę obok niej i nadepnę właściwą klepkę to drabina wydaje dźwięk jak Chewbacca przed mutacją.

sobota, 30 stycznia 2016

Hotelowa trauma

Trzy miesiące temu byłem w Krakowie. Spałem w całkiem sympatycznym hotelu za całe 49 zł za pierwszą noc. Ale to nie o tym miałem pisać. Klucz do pokoju dostałem w postaci zakodowanej karty magnetycznej. Numer pokoju musiałem sam zapamiętać, bo to że nie dostałem żadnej kartki z zapisanym numerem było chyba jednym z przejawów budżetowości z nazwy. Ale od czego jest komórka?


Gdy pierwszego wieczoru wracałem do pokoju wszytko było ok - drzwi się otworzyły bez problemu. Drugiego dnia było już gorzej - drzwi, a dokładniej zamek w nich, nie chciały mnie wpuścić. Na szczęście do recepcji nie było daleko. Karta została ponownie zakodowana i już bez problemu wszedłem do pokoju.

Znacznie gorzej było, albo raczej mogło być, w hostelu, w którym spałem rok wcześniej w Gdańsku. Tam też pokój otwierał się za pomocą karty, tak samo drzwi budynku, w którym spałem. Wychodząc do łazienki, która była na korytarzu, musiałem pamiętać o zabraniu karty. Recepcja była po drugiej stronie ulicy i to wcale nie vis-à-vis. Nie daj Boże w mroźną noc zapomnieć o karcie.

niedziela, 3 stycznia 2016

Buty Grom Kupczak Gore-Tex wz.928/MON

Miejsce przy stoliku (aktualizacja: 23.10.2023)

Kupując bilet nigdy nie wiesz czy nie dostałeś miejsca przy stoliku, przy którym nie lubisz jeździć?

Chcesz kupić bilet obok już zajętego miejsca, ale system rezerwacyjny proponuje coś dziwnego?

Możesz sprawdzić gdzie dostałeś miejsce korzystając z tych linków:
Schematy miejsc w wagonach z serwisu Baza Wagonów Kolejowych.

Schematy innych wagonów też można znaleźć w tym serwisie.

Zestawienia składów pociągów można znaleźć na stronie PKP Intercity oraz na vagonWEB.Jeżdżąc pociągami często słyszę jak ludzie się zastanawiają czemu miejsca są tak dziwnie ponumerowane. Wynika to z tego, że schemat numeracji jest taki dla wszystkich wagonów. Nie ważne czy w rzędzie są trzy czy cztery miejsca - jak ktoś ma rezerwację na miejsce przy oknie, to będzie miał miejsce przy oknie nawet jeśli z jakiegoś powodu będzie inny wagon niż planowy.