poniedziałek, 19 grudnia 2022

Pieszy przechodzi przez drogę, w którą skręca pojazdZasady dla pieszego:

art. 13. 1. Pieszy wchodzący na jezdnię (...) jest obowiązany zachować szczególną ostrożność (...).
2. Przechodzenie przez jezdnię (...) jest dozwolone (...) jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
3. Przechodzenie przez jezdnię (...) poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni (...).

Spełnione jedynie prawo z ust. 2, a gdzie obowiązki z ust. 1 i 3?

Zasady dla kierującego:

Art. 26. 2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Kierujący obowiązek z art. 26 ust. 2. wypełnił.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz