wtorek, 30 lipca 2019

Skuterem elektrycznym po buspasie?Niedawno zacząłem jeździć skuterem elektrycznym, więc zainteresowałem się prawem, które go dotyczy. Słyszałem, że pojazdy elektryczne mogą jeździć po buspasach. Czy dotyczy to również motorowerów?

pord: Art. 148a. 1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

uoeipa: Art. 2 pkt 12. pojazd elektryczny – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

pord: Art. 2 pkt 33. pojazd samochodowypojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

pord: Art. 2 pkt 32. pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego;

Czyli jednak co do zasady elektrycznym motorowerem nie można jechać po buspasie. Okazuje się jednak, że niektórzy zarządcy dróg dopuszczają ruch motorowerów (nie tylko elektrycznych) także na pasach dla autobusów.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz