poniedziałek, 23 grudnia 2019

Adresy budynków (aktualizacja: 13.02.2024)

Rozporządzenie zostało uchylone w 2010 r. ze względu na zmianę ustawy dającej podstawę do jego wydania. Nowej nie ma. Jednakże sama koncepcja umożliwiająca jednoczesne istnienie przy tej samej ulicy budynków o numerach 10A i 10a jest dość szalona.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
Aktualizacja 13.02.2024: Od 2021 r. sposób numeracji budynków określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Na szczeście nie ma w nim tak szalonych zapisów.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz