poniedziałek, 30 maja 2022

Zmiana daty pliku pod Windows (PowerShell)

Często wykonuję zrzuty ekranów, ale że tych ekranów mam kilka to na zrzutach widać  zdecydowanie więcej niż jest mi potrzebne. Po wycięciu odpowiedniego fragmentu zmienia się data pliku. Jak ustawić ją na pierwotną wartość?

W PowerShelu wykonuję następujące polecenie:

(Get-Item "[sciezka z nazwą pliku]").LastWriteTime=("[data w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS]")

czyli np:

(Get-Item "c:\Zrzuty ekranu\Zrzut ekranu 2022-01-11 16.32.58.png").LastWriteTime=("2022-01-11 16:32:58")

Ponieważ program, którym robię zrzuty czas zapisywany w nazwach plików rozdziela kropkami, a nie dwukropkami, to dla łatwiejszego przygotowania w Excelu listy poleceń do wykonania powyższe polecenie można rozszerzyć o zmianę tych znaków.

(Get-Item "c:\Zrzuty ekranu\Zrzut ekranu 2022-01-11 16.32.58.png").LastWriteTime=("2022-01-11 16.32.58").replace(".",":")

No właśnie, w Excelu. Jak zrobić żeby PowerShell sam pobierał listę plików z danego katalogu i pobierał wartości do zmiany?

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz