wtorek, 28 sierpnia 2018

Bór

Były dwie Jastarnie (Heisternest) - Pucka (Putziger) i Gdańska (Danziger), a pomiędzy nimi była granica, przez pewien czas nawet państwowa. Na mapie WIGowskiej z 1926 r. widać, że Jastarnia Gdańska nazywana jest również Bór. Wcześniej, w 1872 roku została wybudowana latarnia (Danziger) Heisternest nazwana tak niby od najbliższej miejscowości. Tylko, że do centrum Helu było od niej ok. 5 km, a do Jastarni-Boru aż 8. Gdy latarnia została przejęta przez administrację polską została nazwana Jastarnia(-Bór).

Dzisiaj mamy części miast nazywane Jastarnia-Bór oraz Hel-Bór. Pomiędzy nimi mamy Juratę (leżącą w gminie Jastarnia), która została założona dopiero w 1928 r., a miejsce po latarni Jastarnia-Bór administracyjnie leży w mieście Hel.

11777300 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/

16232 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/

11768612 @ WIG - Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000 wczesne wydania w cięciu map zaborczych /1920 - 1929/

Morskie drogowskazy polskiego wybrzeża

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz