poniedziałek, 5 kwietnia 2021

Dostosowanie Adobe Acrobat Readera do podpisywania dokumentów za pomocą Certum SimplySign

Dokumenty możemy także podpisywać z poziomu Adobe Acrobat Readera, w tym celu należy na początku z menu Edycja wybrać pozycję Preferencje i wybrać kategorię Podpisy. Następnie:

  1. kliknąć przycisk Więcej przy punkcie Konfiguracja ustawień serwera znaczników czasowych
  2. kliknąć ikonkę Dodaj
  3. wpisać nazwę: Certum TSA
  4. w pole URL serwera wpisać: http://public-qlts.certum.pl/qts-17
  5. zatwierdzić OK
  6. kliknąć przycisk Ustaw domyślnie

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz