sobota, 3 kwietnia 2021

Kto wydaje certyfikaty kwalifikowane?

W Polsce zgodnie z europejskim rozporządzeniem eIDAS oraz polską ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej certyfikaty kwalifikowane są wydawane przez firmy wpisane do Rejestru Kwalifikowanych Usług Zaufania prowadzonego przez NCCert działającego w ramach NBP. Obecnie są to:

Ponieważ zagraniczne certyfikaty wydawane zgodnie z eIDAS są technicznie i prawnie równoważne to są w Polsce firmy oferujące certyfikaty zagranicznych firm. Przykładowo Autenti oferuje certyfikaty włoskiego InfoCert S.p.A.

Listę dostawców usług zaufania można sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz