sobota, 13 czerwca 2015

Konwersja plików GPS

GPSBabel.org
GPSBabel - pobieranie

W miejsce %1 podstawiamy nazwę konwertowanego pliku.

Konwersja nmea do plt
\GPSBabel\gpsbabel.exe -p "" -t -i nmea -f %1 -o ozi -F "%~n1.plt"

Konwersja nmea do plt ze zmniejszeniem liczby punktów do 2500
\GPSBabel\gpsbabel.exe -p "" -t -i nmea -f %1 -x simplify,count=2500 -o ozi -F "%~n1_s.plt"

Konwersja plt do kml
\GPSBabel\gpsbabel.exe -D0 -p "" -t -i ozi -f %1 -o kml,units=m -F "%~n1.kml"

Konwersja plt do kml z usunięciem informacji o punktach - sama trasa
\GPSBabel\gpsbabel.exe -D9 -p "" -t -i ozi -f %1 -o kml,points=0,trackdata=0,units=m -F "%~n1_a.kml"

Konwersja plt do gpx
\GPSBabel\gpsbabel.exe -p "" -t -i ozi -f %1 -o gpx -F "%~n1.gpx"

Konwersja gpx do plt
\GPSBabel\gpsbabel.exe -p "" -w -r -t -i gpx -f %1 -o ozi -F "%~n1.plt"

Konwersja kml do gpx
\GPSBabel\gpsbabel.exe -p "" -w -r -t -i kml -f %1 -o gpx -F "%~n1.gpx"

Konwersja kml do plt
\GPSBabel\gpsbabel.exe -p "" -w -r -t -i kml -f %1 -o ozi -F "%~n1.plt"

Konwersja nmea do kml
\GPSBabel\gpsbabel.exe -D0 -p "" -t -i nmea -f %1 -o kml,units=m -F "%~n1.kml"

Konwersja nmea do kml z usunięciem informacji o punktach - sama trasa
\GPSBabel\gpsbabel.exe -D9 -p "" -t -i nmea -f %1 -o kml,points=0,trackdata=0,units=m -F "%~n1_a.kml"

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz